ประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557

star176

 

เด็กหญิงอมรวรรณ   เชียงทอง   KG.3B

เข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2557 รุ่นอายุ 4-7 ปี  ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 1,000 บาท ณ สำนักงานเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

 

 

วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงเรียนของฉัน”

star175

 

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงเรียนของฉัน” โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 37 โรงเรียน วันที่ 22 ธันวาคม 2557 เด็กหญิงณัฐณิชา ศรีชุม KG.2C   ได้รับรางวัลชมเชย

วาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงเรียนของฉัน” โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี

star174

 

การประกวดวาดภาพระบายสี ในหัวข้อ “โรงเรียนของฉัน” โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา จากโรงเรียนในเครือสารสาสน์ 37 โรงเรียน วันที่ 22 ธันวาคม 2557 นางสาวปัณฑิตา   ลิขิตขจรชัย G.10A   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

 

star174-1

Maga Cheer Contest 2014 ระดับอนุบาล

star173

 

การแข่งขัน Maga Cheer Contest 2014 ระดับอนุบาล

มีทีมเข้าแข่งขัน 30 ทีม ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้าย ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย

Maga วังบูรพา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

1.

เด็กหญิงอมรวรรณ         เชียงทอง

KG.3B

2.

เด็กหญิงธนภรณ์             แก้วรัตนะมีชัย

KG.3B

3.

เด็กหญิงกุลวิภา               รุ่งสุข

KG.3B

4.

เด็กชายณัฐชนน             ลิ้มจิระวัฒนา

KG.3B

5.

เด็กชายพัฒ                     ธัญญะชาติ

KG.3B

6.

เด็กหญิงณัฐญาดา           พิทักษ์บ้านโจด

KG.3B

7.

เด็กชายคณิศร                วงศ์นำพร

KG.3C

One 2 One Thailand Top Talent 2014 Season 2

star172

 

เด็กชายณัฐพัชร์ ไชยรวมกูล G.1G

เข้าร่วมการแข่งขันรายการ Math box คณิตศาสตร์ครบวงจร One 2 One Thailand Top Talent 2014

Season 2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับเหรียญรางวัล/ประกาศนียบัตร อันดับที่ 3 พร้อมรับทุนการ

ศึกษา 2,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

 

 

ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9

star171

 

เด็กชายสุพัฒน์   ยุติบรรณ G.8B

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์ ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย

กรุงเทพมหานคร   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9

star170

 

เด็กชายชนายุทธ เฮงสุวนิช G.9C

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla