กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมา เกมส์ ประเภทกีฬาเทควันโด

star183

 

นางสาวสุทธิดา สิงห์อุไร G.9A

 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมา

เกมส์ ประเภทกีฬาเทควันโด (ต่อสู้ทีมหญิง) ณ จ.นครราชสีมา วันที่ 9-19 ธันวาคม 2557

 

 

แชมป์!!! เทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวัน เกียรติยศ” ครั้งที่ 5

star182

 

เด็กชายคณิศร คงเทพ KG.3D

 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร การแข่งขันเทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวัน

เกียรติยศ” ครั้งที่ 5 ประเภทยุวชน ชาย รุ่นอายุ 5-6 ปี ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

อาคารกีฬา 1 .นครนายก วันที่ 18 ตุลาคม 2557

 

 

แชมป์!!! THAILAND PONY CHAMPIONSHIP 2014

star181

 

ด็กชายโชคอภิรัฐ   กำจัดภัย   G.5F

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1

การแข่งขันกระโดดสูง รายการ THAILAND PONY CHAMPIONSHIP 2014

SHOW JUMPING CAT III WINNER 28-30 November 2014

Thai Polo & Equestrian Club,Pattaya

การแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11

star180

 

เด็กหญิงวรวลัญช์   ผลธัญญา G.6C

เข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557

พระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11

star179

 

เด็กชายกฤติน   มณีเขียว   G.3B

เข้าร่วมการแข่งขันพระพุทธศาสนาเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรผ่านเกณฑ์

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2557

 

 

IRAK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2014

star177

 

เด็กหญิงศุภกานต์   สิงห์สาโร G.3E

 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร การแข่งขันเทควันโดรายการ 4th

TIRAK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2014 ประเภทยุวชน หญิง รุ่นอายุ 7-8 ปี

Banana Hall, Central plaza Banana วันที่ 23 ตุลาคม 2557

 

 

Taamkru Kindergarten Aptitude Test 2014

star177

 

เด็กหญิงกัญญาภัค จีมกลาง KG.3D

เข้าร่วมการแข่งขัน Taamkru Kindergarten Aptitude Test 2014

ได้รับเหรียญรางวัลและประกาศนียบัตร อันดับที่ ณ มหาวิทยาลัยกล้วยน้ำไท วันที่ 14 กันยายน 2557

 

 

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla