แชมป์! ภาพระบายสีหัวข้อ “เติมรักแม่ กับโจ๊กเต็มคำ”

 

 

star-58-3

 

เด็กหญิงศดานันท์   หาญสนาม ป.5/2

 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นทุนการศึกษามูลค่า 20,000 บาท จากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดวาด

ภาพระบายสีหัวข้อ “เติมรักแม่ กับโจ๊กเต็มคำ” ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558

 

แชมป์! ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ รุ่นอายุ 4-8 ปี

star-58-2

 

เด็กหญิงอมรวรรณ เชียงทอง G.1B

 

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 3,000 บาท ในการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ รุ่นอายุ 4-8 ปี  

ณ โรงพยาบาลศิริราช  วันที่ 10 เมษายน 2558

 

 

ประกวดหนูน้อยสงกรานต์ รุ่นอายุ 3-7 ปี

star-58-1

 

เด็กหญิงอมรวรรณ เชียงทอง G.1B

 

ได้รับถ้วยรางวัลชมเชย,ถ้วยรางวัลบุคลิกภาพดีและถ้วยรางวัลขวัญใจผู้จัด

ในการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ รุ่นอายุ 3-7 ปี  ณ The Bazaar ชลบุรี วันที่ 25 เมษายน 2558

 

 

50 ปีสารสาสน์ การแสดงชุด อาเซียน ประเทศกัมพูชา

star195

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

 

ในการแสดงชุดอาเซียน ประเทศกัมพูชา

 

งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2557 และเฉลิมฉลอง 50 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

 

วันที่ 16 มกราคม 2558

 

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

 

star195-2

star195-3

star195-4

star195-1

 

 

 

 

50 ปีสารสาสน์ การแสดงชุด วงโยธวาทิต

star194

 

วงโยธวาทิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

เข้าร่วมการแสดง งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2557 และเฉลิมฉลอง 50 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

วันที่ 16 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

star194-1

 

 

50 ปีสารสาสน์ การแสดงชุด Marching และกายบริหาร

star193

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

 

ในการแสดงชุด Marching และกายบริหาร

 

งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2557 และเฉลิมฉลอง 50 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

วันที่ 16 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

 

star193-1

 

 

50 ปีสารสาสน์ การแสดงวง Symphony Orchestra

star192

 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่

ในการแสดงวง Symphony Orchestra

งานวันครู ประจำปีการศึกษา 2557 และเฉลิมฉลอง 50 ปี โรงเรียนสารสาสน์พิทยา

วันที่ 16 มกราคม 2558

ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla