SAT Swimming Championship

star-58-10

 

เด็กชายภูธเนศ   แจค โคบี จูเนียร์ KG.3F

ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ SAT Swimming Championship 2nd2015 รุ่นอายุ 6 ปี ในท่าเตะขาฟรีสไตล์,ท่ากรรเชียงและท่าฟรีสไตล์ ได้ 1 เหรียญทอง   2 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

ณ สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2558

 

 

Smart Brain Championship Thailand International Competition

star-58-9

 

เด็กชายปุณณาพัฒน์   สุริยะอัมพรกุล KG.3B

เข้าร่วมการแข่งขัน Smart Brain Championship Thailand International Competition

สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 1ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2

รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุ 6 ปี   

ณ ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก พัทยา จ.ชลบุรี วันที่ 9 สิงหาคม 2558

แชมป์!! ประกวดหนูน้อยสุขภาพดี

star-58-8

 

เด็กหญิงอมรวรรณ เชียงทอง G.1B

 

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี รับทุนการศึกษา 5,000 บาท

ในการประกวดหนูน้อยสุขภาพดี ณ ห้างสตาร์เซ็นเตอร์ จ.ระยอง วันที่ 12 สิงหาคม 2558

 

 

World Robot Olympiad 2015

star-58-7

 

เด็กชายกฤตินน   พรหมมุนี   G.4D

 

ได้รับเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

รายการแข่งขัน Robot Explorer WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (ระดับภาคกลาง)

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

Robot Explorer WRO 2015 #1

star-58-6

 

เด็กชายธนดล   เรืองชัย G.5B

 

ได้รับเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

รายการแข่งขัน Robot Explorer WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (ระดับภาคกลาง)

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

Robot Explorer WRO 2015

star-58-5

 

เด็กชายปัณณทัต   นานาเลิศ G.5B

 

ได้รับเหรียญทองแดงพร้อมประกาศนียบัตร

รายการแข่งขัน Robot Explorer WRO 2015 : World Robot Olympiad 2015

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม (ระดับภาคกลาง)

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2558

 

 

แชมป์! เทควันโด รายการ Nonthaburi Taekwondo Championship

star-58-4

 

เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุวรรณรัตน์ G.4C

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร  ในการแข่งขันเทควันโด รายการ

Nonthaburi Taekwondo Championship รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง  ณ  MCC Hall The Mall Ngamwongwan

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla