แชมป์!! ฟุตบอลในเครือสารสาสน์

star-58-17

 

การแข่งขันกีฬาในเครือสารสาสน์ ประจำปีการศึกษา 2558     ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประเภทกีฬา “ฟุตบอล” ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศคลองหลวง

วันที่ 21 สิงหาคม 2558

รายชื่อนักกีฬา ดังนี้

นายกิตติพงษ์           ทองบุญ

G.12A

นายกิตติ                  วงศ์ษา

G.12A

นายภูผา                   ชูบาล

G.12A

นายประพันธ์             ขจรกิจเสรีกุล

G.12A

นายบาเรียน               พิศฐาน

G.12B

นายสมมาตร             อ่อนละม้าย

G.12B

นายอภิสิทธิ์               ปัญญานุศาสตร์

G.12B

นายรุจิกร                    รุจิพงศ์ไพร

G.12B

นายเชาว์วรรธน์         แก้วสีงาม

G.11A

นายวีรภัทร                 แย้มสุข

G.11A

นายณัฐภัทร               บำรุงศิลป์

G.11A

นายกุลพัทธ์               จุ้ยวร

G.11A

นายกฤษณะ             บรรดาศักดิ์

G.11B

นายธีรวัฒน์               เป้งกลาง

G.11B

นายเยนดอน             โฮ

G.11B

.สรวงสรรค์             จิตต์หวัง

.เดชาธร                 ดอกตะเคียน

.วิทยา                     วามะขันธ์

 

 

ผู้ฝึกซ้อม

 

Scuba Soccer Youth Cup

star-58-16

 

เด็กชายรณภพ     นิลเสถียร      G.2D

เด็กชายธนกร       ยมสูงเนิน     G.3G

การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 7 คน ในรายการ Scuba Soccer Youth Cup ครั้งที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี

สังกัดทีม T.S.B ยูไนเต็ด   ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชิงถ้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลน์

ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในร่ม Scuba Soccer วันที่ 12-15 สิงหาคม 2558

 

ยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

star-58-15

 

กิจกรรม ยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
รางวัลยอดนักอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้

เด็กหญิงศิริณฎา               บุตรทองทิม        G.4F
เด็กชายปภพ                     ปลอดเหตุ
         G.4F
เด็กชายบารเมษฐ               ไข่เกิด
                .5/1
เด็กหญิงนฤชล                     มงสนธิ์
             G.6F

แข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 18

star-58-14

 

นายเสฎฐวุฒิ   อภิรักษ์สัตยากุล   G.12A

เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 18 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์

ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร   วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558

 

 

แข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์

star-58-13

 

นายณัฐกุล     เมินเมือง   G.12A    นายเสฎฐวุฒิ   อภิรักษ์สัตยกุล   G.12A

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางวิทยาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลพิเศษ ทุนการศึกษา 300 บาท  ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 24 สิงหาคม 2558

แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ)

star-58-12

 

เด็กหญิงสิรินดา   อังหยุ่น G.9C

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 12 (นานาชาติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 9 สิงหาคม 2558

 

 

ยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558

star-58-11

 

กิจกรรม ยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2558 รางวัลยอดนักอ่าน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ดังนี้

เด็กหญิงฐานิตา                 พวงจินดา          G.4B

เด็กหญิงนัชชา                   รองเลื่อน          G.4D

เด็กหญิงณัฐชา                   แซ่จัง             G.5E

เด็กชายบารเมษฐ               ไข่เกิด               .5/1

 

 

 

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla