รแข่งขันเทควันโด Wangthonglang Sports Club’s Primary Taekwondo

star-58-23

 

เด็กชายกันตภณ ธุวานนท์ G.3C

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโด Wangthonglang Sports Club’s Primary Taekwondo 1st Championship of 2015         

 รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย น้ำหนัก 24-27..

ณ โรงเรียนอุดมศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 

เทควันโด Wangthonglang Sports Club’s Primary Taekwondo

star-58-22

 

เด็กชายภูมิธาดา   ธุวานนท์ G.4A

 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโด Wangthonglang Sports Club’s Primary Taekwondo 1st Championship of 2015          

รุ่นอายุ 9-10 ปี ชาย น้ำหนัก 25-28..

ณ โรงเรียนอุดมศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 

แชมป์!! Wangthonglang Sports Club’s Primary Taekwondo

star-58-21

 

 

เด็กชายจักรภัทร   คงวุธ G.3E

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโด
Wangthonglang Sports Club’s Primary Taekwondo 1st Championship of 2015          

รุ่นอายุ 7-8 ปี ชาย น้ำหนัก 34 ..ขึ้นไป

ณ โรงเรียนอุดมศึกษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 

 

 

 

 

 

 

Thailand Taekwondo Now/26 Championship 2015

star-58-20

 

นางสาวสุทธิดา   สิงห์อุไร G.10C

 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโดรายการ Thailand Taekwondo Now/26 Championship 2015

รุ่นอายุ 15-17 ปี หญิง ประเภทต่อสู้

-         ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโดรายการ Thailand Taekwondo Now/26 Championship 2015

รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี หญิง ประเภททีมต่อสู้

ณ ไอส์แลนด์ ฮอล์ล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

วันที่ 31กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2558

แชมป์!! หญิงเดี่ยวแบดมินตัน รุ่นอายุ 10 ปี

star-58-19

 

เด็กหญิงปทิดา ศรีสวัสดิ์ G.5C

 

-          ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หญิงเดี่ยวแบดมินตัน รุ่นอายุ 10 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนส่วนกลางกรมพลศึกษา ประจำปี 2558

ณ สนามแบดมินตัน สปอร์ทาวน์ รามอินทรา 23 กรุงเทพฯ วันที่ 20 กรกฎาคม 2558

แชมป์!! แบดมินตันทั้งเดี่ยวและคู่

star-58-19

 

เด็กหญิงปทิดา ศรีสวัสดิ์ G.5C

 

-          ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หญิงคู่แบดมินตัน รุ่นอายุ 10 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร

-          ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 หญิงเดี่ยวแบดมินตัน รุ่นอายุ 10 ปี พร้อมใบประกาศนียบัตร

-          ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

การแข่งขันกีฬานักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44 ประจำปี 2558

ณ สนามแบดมินตัน กองทัพอากาศ วันที่ 16 กรกฎาคม 2558

การแสดงประกอบเพลงปลุกใจให้รักชาติ

star-58-18

 

ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดการแสดงประกอบเพลงปลุกใจให้รักชาติ เยาวชน ชาย-หญิง อายุระหว่าง 12-15 ปี โครงการสภาเยาวชน กรุงเทพมหานคร

ณ สำนักงานเขตคลองสามวา โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558

 

star-58-18-1

รายชื่อนักแสดง ดังนี้

เด็กหญิงลลัลดา         อณิฐยากุล

G.7A

เด็กหญิงอนิต้า           โฟคท์

G.7B

เด็กชายรักษ์ชลพรรษ   รักมนุษย์

G.8A

เด็กหญิงภัทรนันท์       ทองเสนอ

G.8A

เด็กหญิงภัทรธิดา       อุทัย

G.8A

เด็กหญิงชาลีน่า          ไบเลย์

G.8D

เด็กหญิงนรีกานต์       กลั่นเทศ

G.8D

เด็กหญิงกัญญา         ธรรมวงค์

G.9A

เด็กหญิงเอมวิกา       เปี่ยมสุข

G.9A

เด็กชายศุภวุฒิ           บุญแก้วขวัญ

G.9D

.พรชณิตย์           ชัยอนันต์

ผู้ฝึกซ้อม

 

star-58-18-2

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla