แชมป์!! กีฬาว่ายน้ำ MOM AND ME FAMILY GAME

star-58-25-2

 

เด็กหญิงวลัยพรรณ   ศรีสวรรค์   G.4B

ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ MOM AND ME FAMILY GAME ปีที่ 8 รุ่นอายุ 9 ปี หญิง              

ในท่าเกาะโฟมเตะขา,ท่าผีเสื้อ,ท่ากบและท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร รับประกาศนียบัตร/เหรียญทอง 1 เหรียญ

เหรียญเงิน   2 เหรียญ และเหรียญทองแดง 1 เหรียญ รวม 4 เหรียญ

ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนยุวฑูตศึกษา วันที่ 13 กันยายน 2558

แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10

star-58-25-1

 

เด็กหญิงปริยากร   เพ็ชรรัตน์   G.3G

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 10 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร วันที่ 3-4 ตุลาคม 2558

 

 

แชมป์!! Seacon Campus Smart Kids 2015

star-58-25

 

เด็กหญิงอมรวรรณ เชียงทอง G.1B

 

ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท

ในการประกวด Seacon Campus Smart Kids 2015 รุ่นอายุ 4-8 ปี  

ณ ห้างสรรพสินค้า ซีคอนบางแค วันที่ 4 ตุลาคม 2558

แชมป์!! เทควันโดรายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ รุ่นอายุ 14-17 ปี

star-58-24-3

 

นางสาวสุทธิดา   สิงห์อุไร G.10C

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขัน GH Bank เทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 รุ่นอายุ 14-17 ปี หญิง

ณ ไอส์แลนด์ฮอล ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ วันที่ 9-11 ตุลาคม 2558

แชมป์!! เทควันโดรายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ รุ่นอายุ 9-10 ชาย

star-58-24-2

 

เด็กชายอชิตพล   อรุณยุทธศาสตร์   G.5E

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร 

การแข่งขันเทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 6 รุ่นอายุ 9-10 ชาย ประเภทต่อสู้

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารกีฬา 1 .นครนายก วันที่ 17 ตุลาคม 2558

แชมป์!! เทควันโดรายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ (หญิง)

star-58-24-1

 

เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุวรรณรัตน์ G.4C

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร  การแข่งขันเทควันโด

รายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 6 รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง ประเภทต่อสู้

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารกีฬา 1 .นครนายก วันที่ 17 ตุลาคม 2558

 

 

แชมป์!! เทควันโดรายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ

star-58-24

 

เด็กชายปิยะวัฒน์ แสงจันทร์ G.1F

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร การแข่งขันเทควันโดรายการ

“เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ”  ครั้งที่
6 รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย ประเภทต่อสู้

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารกีฬา
1 .นครนายก  วันที่ 17 ตุลาคม 2558

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla