แชมป์!!! หนูน้อยฟันสวย

star168

star169

 

เด็กชายคณิศร   วงศ์นำพร KG.3C

 

ได้รับถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ “ชนะเลิศอันดับที่ 1

การประกวด “หนูน้อยฟันสวย” ในงานนิทรรศการทันตสุขภาพเพื่อฟันที่คุณรัก จัดโดย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ปิ่นเกล้า วันที่ 19 ตุลาคม 2557

 

แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

star165

เด็กชายถิรชาญ   อินทร G.6F

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน รับทุนการศึกษา 7,000 บาท

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

 

star167

star166

 

 

แข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

star163

เด็กชายกฤติน   มณีเขียว   G.3B

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 9 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร   วันที่ 4-5 ตุลาคม 2557

star164

 

 

แข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 (นานาชาติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

star162

เด็กชายริชชี่ จาง G.7A

เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 11 (นานาชาติ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ และมูลนิธิร่มฉัตร ได้เกียรติบัตรรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร   วันที่ 24 สิงหาคม 2557

 

Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 16 การเต้นบัลเล่ต์

star161

 

การแข่งขันรายการ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 16 การเต้นบัลเล่ต์ ประเภท Classical รุ่นอายุ 12&Under

ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 28-31 สิงหาคม 2557                                        

 

 

1. เด็กหญิงกฤตินี              โสภิตานนท์รัตน์

G.7A          

2. เด็กหญิงรดาธร              จันทรังษี

G.4C    

3. เด็กหญิงอรวรา               งามเมือง

G.4C    

4. เด็กหญิงมนต์นภา            สวนศรี

G.5A    

 

                                   

        

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

1. เด็กหญิงกฤตินี              โสภิตานนท์รัตน์

G.7A          

2. เด็กหญิงรดาธร              จันทรังษี

G.4C    

3. เด็กหญิงอรวรา               งามเมือง

G.4C    

4. เด็กหญิงมนต์นภา            สวนศรี

G.5A    

การแข่งขันรายการ Asia Pacific Dance Competition ครั้งที่ 16 การเต้นบัลเล่ต์                   ประเภท Classical รุ่นอายุ 12&Under  ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรชมเชย                                      ณ ประเทศสิงคโปร์  วันที่ 28-31 สิงหาคม 2557                                                                                                     

แชมป์!!! เทควันโดรายการ เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ รุ่นอายุ 5-6 ปี

star160

 

เด็กชายปิยะวัฒน์   แสงจันทร์   KG.3C

 

ได้รับเหรียญรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 5 ประเภทยุวชน ชาย รุ่นอายุ 5-6 ปี

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารกีฬา 1 .นครนายก  วันที่ 18 ตุลาคม 2557

 

 

แชมป์!!! เทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 5

star159

เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุวรรณรัตน์ G.3C

 

ได้รับเหรียญรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร

การแข่งขันเทควันโดรายการ “เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ” ครั้งที่ 5 ประเภทยุวชน หญิง รุ่นอายุ 9-10 ปี

ณ ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อาคารกีฬา 1 .นครนายก วันที่ 18 ตุลาคม 2557

 

 

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla