The Elegance คว้ารางวัลชนะเลิศเวที Ru Young Talent

                       star-06-59

 

                       นางสาวพิมลรัตน์     เกิดพุฒ             G.12B

                       นางสาวณิชนันทน์     ชลสุวรรณวัฒน์    G.12B

                       นางสาววาเนสซ่า       ลูติน                  G.12B

                       นางสาวสลิลทิพย์       ทิพนี                 G.12B

                       นายอณุชา               เฉ่งกระโทก         G.12B

                       นางสาวพรชณิตย์     ชัยอนันต์           ครูผู้ควบคุมทีม

 

การประกวดการแสดงความสามารถพิเศษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในชื่อทีม The Elegance คว้า

รางวัลชนะเลิศเวที Ru Young Talent ครั้งที่ 2 จัดโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังโชว์ สเต็ปแดนซ์ประยุกต์ ผ่านเข้ารอบมาได้

3 รอบการประกวด ทั้งรอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง    (หัวหมาก) วันที่ 28 มีนาคม 2559 และรอบรองชนะเลิศที่ศูนย์

การค้าเซ็นทรัลพระราม 2 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 จนเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้ายที่ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลลาดพร้าว วัน

ที่ 6 มิถุนายน 2559 รับเงินรางวัล 20,000 บาท

 

star-06-1-59

 

 

Smart Robot

star-05-59

 

เด็กชายวงศพัทธ์   สุทธา G.7A

 

ได้เข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Smart Robot” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี วันที่ 7-9 เมษายน 2559

ต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย

star-04-59

 

เด็กชายภีระสวัสดิ์   ยะภิระ G.7 Smart

 

ได้เข้าร่วมค่ายต้นกล้าวิทย์คณิตการบินไทย ครั้งที่ 6 จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ จ.ปทุมธานี วันที่ 25-26 มีนาคม 2559

 

ได้เข้าร่วมค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน “Smart Robot” ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี วันที่ 7-9 เมษายน 2559

 

 

แชมป์!!! เทควันโดรายการ I MOD DANG TAEKWON SUPER CUP 2016

 

star-03-59

 

เด็กหญิงพิมพ์นิภา   สุวรรณรัตน์ G.5C

 

ได้รับเหรียญทอง รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมใบประกาศนียบัตร การแข่งขันเทควันโดรายการ

I MOD DANG TAEKWON SUPER CUP 2016 ประเภท ยุวชน หญิงอายุ 11-12 ปี

Event Square ชั้น 5 โซน B ห้างสรรพสินค้า ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี 

วันที่ 4 มิถุนายน 2559

แข่งขันยิมนาสติกลีลา

star-02-59

 

เด็กหญิงธนภร   มีบุญมี   G.6A

 

ได้อันดับที่ 6 รับใบประกาศนียบัตรการแข่งขันยิมนาสติกลีลา ระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 10-11 ปี ประเภท

อุปกรณ์บอล ณ กรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย วันที่ 3- 4 มิถุนายน 2559

 

 

 

ยิมนาสติกลีลา

star-01-59

 

เด็กหญิงธัญชนก   รักการงาน G.6C

การแข่งขันยิมนาสติกลีลา ระหว่างโรงเรียนของกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 10-11 ปี ได้รับรางวัล ดังนี้

ประเภทอุปกรณ์เชือก       เหรียญเงิน

ประเภทอุปกรณ์บอล      เหรียญทองแดง

ประเภทอุปกรณ์ห่วง         เหรียญทองแดง

ประเภทอุปกรณ์คฑา       เหรียญเงิน

บุคคลรวมอุปกรณ์           เหรียญทองแดง

รวม 5 เหรียญ พร้อมใบประกาศนียบัตร

ณ กรมพลศึกษา สนามศุภชลาศัย วันที่ 3- 4 มิถุนายน 255

 

 

นักเรียนในโครงการประธานนักเรียน ระดับประถมศึกษา

star-58-27-20

นักเรียนในโครงการประธานนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558

เด็กชายชมทะเล         เกลื่อนถนอม                     G.4H                                                

เด็กชายปวริศ             ก้องจันทร์สว่าง                 G.4H    

เด็กหญิงพัชรินทร์       สุวรรณธาตรี                     G.5E      

เด็กหญิงพิชามญชุ์       แก้วนุ้ย                               G.5E    

เด็กหญิงชมตะวัน       เกลื่อนถนอม                      G.6D  

เด็กหญิงปลายฟ้า         จิตต์ภักดี                            G.6C    

Login

Contact Us

Sarasas Witaed Nimitmai School  

48 Moo 4 Nimitmai Road,
Klongsamwa Bangkok 10510
Tel.0-2543-6921-4
Fax. 0-2543-6946

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla